Schieten

Het schieten binnen het Gilde Sint Barbara en Sint Sebastiaan is niet alleen een sport of competitie, maar een eeuwenoude traditie. Voor ons Gilde vertegenwoordigt het schieten een verbintenis met de tradities van onze beschermheiligen, Sint Barbara en Sint Sebastiaan. Wekelijks oefenen Gildebroeders met wapens om zich voor te bereiden op onderlinge competities of wedstrijden tegen andere gilden. Het schieten doen wij op ons eigen gildeterrein op een schutsboom van 14 meter hoog.