Beschermheilige St Sebastiaan

Volgens de legende was Sebastiaan afkomstig uit de Zuid-Franse stad Narbonne, maar de heilige bisschop Ambrosius († 397; feest 7 december) beweerde dat hij uit zijn bisschopsstad Milaan kwam. Verder is bekend dat hij officier was in het Romeinse leger. Hij was een gunsteling van keizer Diocletianus (284-305), die bekend staat als een gevreesde christenvervolger. Toen Sebastianus dan ook te kennen gaf christen te zijn, werd hij ondanks zijn voorkeurspositie gemarteld. Hij werd aan een boom gebonden als doelwit voor de boogschutters uit het leger. Bij het losmaken ontdekte men dat hij nog ademde. Uiteindelijk werd hij doodgeknuppeld. 

Sint Sebastiaan is de patroon van de schuttersgilden. Hij wordt afgebeeld als Romeins soldaat, als ridder met speer en schild, met pijlen in de hand, als jonge man die bijna naakt aan een boom staat vastgebonden en doorboord met pijlen.