Activiteiten

De tradities van het gilde worden al eeuwen van generatie op generatie doorgegeven. In de loop van de eeuwen zijn de gildetradities aangepast aan de tijd. Maar de doelstelling blijft hetzelfde:

  • Het voortzetten van de tradities en het levend houden van de geest waaraan het Gilde zijn ontstaan dankt: beschermer te zijn van Kerk en maatschappij
  • Bevordering van de vriendschap tussen de leden van het Gilde onderling en hun families, ongeacht de leeftijden, rangen en standen.
Om dit te realiseren worden gedragingen en ceremonieën van het gilde voortgezet. Denk hierbij aan Koningschieten, bedevaart naar de Sint Jan in de meimaand en het jaarlijks verteren van de pot (teerdag). Het gilde is present bij openbare feesten en officiële gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld bij Koningsdag en dodenherdenking.