Activiteiten

De activiteiten en de daarbij behorende tradities van het Gilde Sint Barbara en Sint Sebastiaan zijn door de eeuwen heen gevormd en worden van generatie op generatie doorgegeven. Voorbeelden zijn het Koningsschieten, de jaarlijkse Teerdag en de Barbaradag.   

Naast onze eigen activiteiten neemt het Gilde deel aan publieke- en kerkelijke gelegenheden zoals het voorgaan bij Dodenherdenking en Koningsdag in Vught. Ook beheren wij ons eeuwenoud archief en onderhouden wij de historische gildenattributen zoals het gildezilver, vaandels en trommen.  

Tijdens (bijna) alle activiteiten bent u van harte welkom en vertellen de Gildebroeders u graag waarom zij trots zijn op het Gilde Sint Barbara en Sint Sebastiaan en waarom ze daar deel vanuit maken.