Beschermheilige St Barbara

Barbara is de beschermheilige van de schutters. Barbara was de dochter van een rijke heiden uit Nicomedië. Om haar tegen ongewenste invloeden te beschermen sloot haar vader haar op in een toren. Desondanks werd zij bekeerd tot het Christendom, men zegt zelfs door de beroemde theoloog Origenes uit Alexandrië († 254). Haar vader ontdekte dit toen Barbara vroeg om een derde venster in haar toren aan te brengen ter ere van de Heilige Drie-Eenheid. Hij liet haar folteren om haar tot bekering te dwingen. Toen dat niet lukte, onthoofde hij zijn dochter. Meteen daarna werd hij door de bliksem getroffen. 

Haar legende maakte Sint Barbara tot een van de populairste heiligen uit de middeleeuwen, vooral in de Nederlanden en Noord-Frankrijk. 

In de kunst wordt ze afgebeeld als martelares (met palmtak en zwaard) met een toren bij zich, meestal voorzien van drie vensters (verwijzing naar haar aanbidding van de Drie-Eenheid). Ook wordt ze vaak afgebeeld met een kelk of een hostie in de hand, omdat een engel haar de eucharistie bracht in de kerker.