Vendeldemonstaties

Tijdens de Hoofdliedendag is door het Gilde Sint Barbara en Sint Sebastiaan weer een mooie demonstratie van het vendelen gegeven. Kijk hier hoe dat er uit zag.

Graag tot ziens op een van de volgende Gildeactiviteiten!